Vergoeding

Vergoeding fysiotherapie 2024

Een fysiotherapeutische behandeling wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Bij elke verzekeraar en elk pakket is dit anders. Het is dan ook goed om na te gaan of u verzekerd bent voor fysiotherapie en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Wij hebben in 2024 met alle zorgverzekeraars een contract behalve Caresque. Bent u bij hen verzekerd dan ontvangt u van ons een nota die u zelf kunt indienen. U krijgt afhankelijk van uw polis dan 70%, 80% of 100% vergoed.

Volwassenen

Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Klik hier om de lijst te bekijken met aandoeningen waar het om gaat. Bent u verzekerd bij Menzis en heeft u een aanvullende verzekering? Dan krijgt u de eerste 20 meteen vergoed, zonder dat de aanvullende verzekering wordt aangesproken bij deze aandoeningen.

Voor alle andere klachten en aandoeningen wordt fysiotherapie alleen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Uw eigen risico wordt hierbij niet aangesproken. Wij raden u dus aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor het kalenderjaar 2024 dat maximaal 18 behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering. Voor chronische indicaties worden alle behandelingen uit de basisverzekering vergoed.

Indien u fysiotherapie niet vergoed krijgt ontvangt u van ons een particuliere nota. De prijzen van de fysiotherapeutische behandeling staan hieronder vermeld.

Tarievenlijst  Fysiotherapie

Zitting  € 42,50
Zitting kinderfysiotherapie  € 45,0
Zitting manuele therapie  € 49,50
Behandeling aan huis  € 60,50
Behandeling in een instelling  € 60,50
Zitting oedeemtherapie € 49,50
Zitting oedeemtherapie aan huis € 59,50
Zitting bekkenfysiotherapie € 49,50
Zitting bekkenfysiotherapie aan huis € 59,50
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen  € 52,00
Screening en Intake en onderzoek na screening  € 59,50
Intake en onderzoek na verwijzing  € 59,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek  € 59,50
Niet nagekomen afspraak   volledige tarief